Bezpieczna Produkcja

W jaki sposób można oceniać bezpieczeństwo systemów IT? - BP06

February 17, 2022
Bezpieczna Produkcja
W jaki sposób można oceniać bezpieczeństwo systemów IT? - BP06
Show Notes

Linki do moich innych projektów i inicjatyw:

Definicje według National Institute of Standards and Technology (NIST):